Oralna hirurgija

Oralna hirurgija: Bezbolni hirurški postupci u stomatologiji

Savremena stomatologija nudi hirurške postupke koji su bezbolni zahvaljujući upotrebi lokalne anestezije. Ovi postupci minimalno traumatiziraju okolna tkiva i rijetko dovode do postoperativnih komplikacija.

Vađenje (ekstrakcija) zuba

Vađenje zuba je hirurški zahvat u kojem se zub odvaja od zubne čašice i uklanja bezbolno. Osim rutinskog vađenja zuba, ponekad je potrebno hirurško vađenje impaktiranih umnjaka.

Apikotomija (resekcija korjena zuba)

Apikotomija je hirurški postupak kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom. Ovaj postupak uključuje i liječenje korijenskog kanala zuba, odakle se infekcija širi prema vrhu korijena.

Resekcija frenuluma

Resekcija frenuluma je rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni. Ovaj postupak ima za cilj sprečavanje povlačenja desni i parodontopatije u predjelu pripoja. Također se koristi kao priprema za pacijente koji nose totalne ili parcijalne proteze bez prednjih zuba.

Režanj operacija

Režanj operacija je hirurška intervencija koja se često primjenjuje u liječenju parodontopatije. Tokom ovog zahvata, često je potrebno ugraditi vještačku kost kako bi se popunili defekti koji su nastali uslijed infekcije.

Nivelacija grebena

Nivelacija grebena je hirurški postupak koji se koristi kao priprema za proteze ili fiksne protetske radove. Ovom procedurom se podiže bezubi vilični greben na nivo prije spuštanja, čime se postiže ravnoteža i priprema za protetske nadogradnje. Ovo je često potrebno kod pacijenata koji zahtijevaju proteze ili fiksne protetske radove.

Pozovite nas još danas!

+387 65 140 917