Blog

Rendgensko snimanje zuba tokom trudnoće

Iako su doze zračenja minimalne, preporučljivo je izbjegavati rendgensko snimanje zuba tokom trudnoće, posebno u prvih 12 nedelja, kada se dešava organogeneza djeteta (razvoj organa).

U slučaju nužnosti, snimanje treba obaviti na adekvatnom aparatu uz primjenu svih mjera zaštite za majku i plod.

Trudnoća oralno zdravlje zuba

Lokalna anestezija tokom trudnoće

Iako postoji uvjerenje da treba izbjegavati uzimanje lijekova tokom trudnoće, ne postoje dokazi da su lokalni anestetici koji se koriste u stomatologiji štetni za plod u ranim fazama trudnoće.

Preporučuje se minimalna količina anestetika koja obezbjeđuje bezbolnost tokom stomatoloških intervencija.

Supstance koje se oslobađaju u organizmu tokom BOLNOG stomatološkog tretmana, opasnije su za trudnicu i plod od primjene lokalnog anestetika.

Vađenje zuba u trudnoći

Vađenje zuba kod zdravih trudnica obavlja se uz lokalnu anesteziju bez ikakvog rizika.

Kod trudnica s poremećajima zgrušavanja krvi ili sistemskim oboljenjima, vađenje zuba treba obaviti uz konsultaciju sa nadležnim ljekarom.

Stomatološki zahvati u trudnoći

Uzimanje lijekova zbog stomatoloških indikacija tokom trudnoće

Većina lijekova je relativno sigurna tokom trudnoće, ali je preporučljivo konsultovati se s ljekarom ili ginekologom prije njihove upotrebe radi izbjegavanja potencijalnih nuspojava.

  • Analgetici: Aspirin treba izbjegavati, posebno u kasnoj trudnoći, dok se nesteroidni antiinflamatorni lijekovi poput brufena trebaju izbjegavati u trećem trimestru.
  • Antibiotici: Najsigurniji su penicilini, a nakon 20. nedelje trudnoće, pod kontrolom ginekologa, mogu se koristiti i drugi antibiotici osim tetraciklina.
  • Izbjeljivanje zuba u trudnoći: Nema dokaza da hemijski sastojci koji se koriste tokom procesa izbeljivanja imaju štetan uticaj na plod.

Sve u svemu, mada je potrebno biti oprezan, mnoge stomatološke procedure mogu se sigurno obaviti tokom trudnoće uz konsultaciju sa stomatologom i ginekologom.

Pozovite nas još danas!

+387 65 140 917